SAĞLIK ALANINDA DEVRİM!

TFF Yönetim Kurulu'nun 20.12.2019 tarih ve 18 Sayılı toplantısında alınan kararla Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı'nın 7 ve 8. maddelerinde değişiklik yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi”nde yaptığı değişiklik ile yeni uygulama olan “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” metni değiştirilmiş ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden sevk belgesi alınarak sağlık raporu için başvuru zorunluluğu doğal olarak futbol lisans işlemlerinde sıkıntı yaratmıştır.

Bu sıkıntının aşılması için öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3289 sayılı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu” kapsamında kurulan spor federasyonlarını kapsayan “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 14 Aralık 2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak önemli bir adım atılmıştır. Bu yönetmelik kapsamında sağlık raporları sadece ilk defa alınacak (filiz) lisans işlemlerinde istenecek olup, vize ve transfer lisans işlemlerinde kişi veya veli (18 yaşından küçükler) den spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğine dair yazılı beyan istenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu gelişme üzerine TFF İcra ve Yönetim Kurulu Üyesi, TASKK ve İASKF Genel Başkanımız Ali Düşmez'in çalışmaları sayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu “Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı’nda da değişiklik yapılarak gerekli düzenlemeye ilişkin 20.12.2019 tarihinde yapılan TFF Yönetim Kurulunda alınan karar 23.12.2019 tarihinde (bugün) TFF internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. ( EK: 2) Yapılan bu değişiklik ile sağlık raporu sadece filiz lisanslarda istenecektir. Vize ve transferlerde sağlık raporu yerine 18 yaşından büyük futbolcuların kendisinin, 18 yaşından küçük futbolcuların ise velisinin imzalayacağı “Sağlık Beyanı Formu” verilmesi yeterli olacaktır. Filiz lisans işlemlerinde yukarıda belirtilen Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (EK:1 ) alınmaya devam edilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamındaki federasyonlarda ve Türkiye Futbol Federasyonu’nda vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyanın yeterli olması kararının alınmasına destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU’na, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet BAYKAN’a ve TFF Başkanı Sayın Nihat ÖZDEMİR’e ve TFF yönetim kuruluna ayrıca çabalarından ötürü TFF İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Başkanımız Ali Düşmez'e teşekkür ederiz.

Bilgi : TFF’nin İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde 2019-2020 sezonunda pilot bölge olarak filiz lisans, vize ve transfer işlemleri için gerekli evraklar tek bir sayfada toplanarak işlem yapıldığından Vize ve Transfer evrakının Futbolcu Sağlık Onay kısmı düzenlenerek ,ilgili illerin ASKF web sayfasında ve www.tff.org’da yayınlanacaktır.