Tahkim Kurulu Kararları - 19.06.2014

Tahkim Kurulu 19 Haziran 2014 günü (34) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.
1. E.2014/172
Çankırı Maruf Spor Kulübü'nün AFDK'nın 05.06.2014 tarih ve E.2013-2014/1137, K.2013-2014/2304 sayılı kararına itirazına ilişkin dosya incelendi. Yapılan inceleme sonucunda;
- Zeytinburnu Spor Kulübü'nün müdahillik talebinin kabulüne;
- AFDK'nın gerekçeli kararının, Çankırı Maruf Spor Kulübü ile Zeytinburnu Spor Kulübü'ne tebliğine; adı geçen kulüplerin gerekçeli yazılı beyanlarını 25.06.2014 tarihine kadar Kurulumuza göndermesinin istenmesine;
- 26.06.2014 tarihinde saat 14.30'da duruşma açılmasına, duruşmaya Çankırı Maruf Spor Kulübü, Zeytinburnu Spor Kulübü, futbolcular Hamza Kılıç ve Nihat Kılıç'ın davet edilmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu